e-veoselehe (ELVIS, mELVIS) pääsuõiguste haldus

 

e-veoselehe (veebirakenduse ELVIS ja autojuhirakenduse mELVISe) pääsuõiguste haldamine toimub riigiportaali www.eesti.ee pääsuõiguste haldussüsteemi (AAR) kaudu. Küsimuste korral  palun pöörduge Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) poole: help@ria.ee

NB! Kasutajaõiguseid saab hallata vaid ettevõtte juhatuse liige või tema poolt eesti.ee kaudu volitatud isik (ettevõtte b-kaardile märgitud isik; kui vajalik roll puudub, siis tuleb õiguste andmiseks pöörduda Riigi Infosüsteemide Ameti poole: help@ria.ee).

Pääsuõiguste jagamiseks toimige järgnevalt:

 1. Minge riigiportaali lehele „Pääsuõiguste haldamine“: https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/autoriseerimine_1
 2. Sisenege ülal paremas nurgas oleva s2.1.png nupu kaudu – seejärel peab juhatuse liikmel või volitatud isikul olema valitud esindaja või administraatori roll (rolli vahetamisel tuleb valik kindlasti ka kinnitada!)

  NB! Kui vajalik roll puudub, siis tuleb õiguste andmiseks pöörduda Riigi Infosüsteemide Ameti poole: help@ria.ee

 3. Seejärel vajutage nupule „Sisene rakendusse“:
  s2.2.png

 4. Valige lehe vasemast servast link „Kompleksliides“:
  s3.1.png

 5. Lingile vajutades avaneb autoriseerimise kompleksliides - täitke vajalikud väljad ja salvestage muudatused:
  s4.1.png

Ametikoha õigus valige rippmenüüst: ELVIS rollide ette on kirjutatud "ELVIS: " - muud rollid ei ole ELVISega seotud.

Ettevõttel peaks olema vähemalt üks "ELVIS peakasutaja" rollis olev isik:
- peakasutaja roll sisaldab endas kõiki teisi õigusi, peale autojuhi rolli
- peakasutaja õigusega kasutajale ei tohi määrata muid lisarolle peale autojuhi rolli
- peakasutaja rollile tuleks lisada autojuhi roll vaid juhul, kui te ettevõte tegeleb materjali veoga ning peakasutaja rollis olev isik peaks pääsema ka autojuhirakendusse (mELVIS):

s5.1.png

Kui kompleksliideses ilmub salvestamisel veateade „Ametikoha õigusi ei leitud!“, siis see viitab ettevõtte juhatuse liikme või esindaja kasutusõiguste probleemile – sellisel juhul peab kasutaja pöörduma RIA kasutajatoe poole help@ria.ee

Pääsuõiguste eemaldamiseks toimige järgnevalt:

 • Otsige ülesse see isik, kellel peaks mõne rolli kehtivuse lõpetama
 • Avage saki “seos ametikohaga” alt vastav ametikoht - seepeale avaneb ka antud õiguste loetelu
 • Avage vastav roll ja seejärel saate seda nii muuta kui ka kustutada
 • Seejärel soovitame veebibrauseri vahemälu tühjendada

Meelespea:

 • Esimesel korral saab teenusesse siseneda vaid ID-kaardi või mobiili-ID kaudu. Et autentimisel saaks edaspidi kasutada parooli, toimige palun vastavalt antud juhendile
 • Kui eelpool kirjeldatud sammud on korrektselt läbitud, siis on kasutajale ELVISesse sisenedes näha korrektse ettevõtte valik ja isik saab teenust kasutada vastavalt oma ametikohale. Kui sisenemisel pakub aga vaid "Eraisik" valikut, siis palun veenduge, et teil oleks kõik eelnevad sammud korrektselt täidetud
 • Enda kehtivaid rolle näevad kõik ELVIS kasutajad pärast www.veoseleht.ee keskkonda sisenemist ("Sisene ELVISesse" nupu kaudu), valides menüüst "Seaded" -> "Minu seaded" ning seejärel avanevalt lehelt saki "Minu rollid"
 • Juhul, kui sisenemise katse järel esineb veateade "Teil puuduvad õigused sellele ressursile", siis palun toimige vastavalt antud juhendile
 • Juhul, kui sisenemise katse järel esineb veateade "Server Error 403 - Forbidden: Access is denied", siis palun toimige vastavalt antud juhendile


Õiguste maatriks ja põhiprotsess - kasutajate õigused ühe ettevõtte andmete piires:

  Eraisik Metsamaterjali omanik Logistik Vedaja Autojuht Saaja Vastuvõtja Kinnitaja Peakasutaja Kontroll
Sisene (süsteemi sisenemine) X X X X X X X X X X
Kasutajate ja rollide haldus (AARis)                    
Teated (süsteemiteadete valik) X X X X X X X X X  
Seaded: Minu seaded (kasutaja seaded)
X X X X X X X X X  
Seaded: Sortimendiklassifikaatori haldus                 X  
Seaded: Ettevõtte andmed (ettevõtte andmete haldus)                 X  
Seaded: Tarneahela sertifikaadid (tarneahela sertifikaatide haldus)   X   X   X     X  
Seaded: Autojuhtide haldus       X         X  
Seaded: Sõidukite haldus       X         X  
Seaded: Veok-haagis-veokijuht vaikimisi komplektide haldus       X X       X  
Laod: Ladude haldus X X X     X     X  
Laod: Lisa Uus X X X     X     X  
Laod: Avalikud Laod X X X     X     X  
Veotellimused (veotellimuse vaatamine) X X X X X X X X X  
Veotellimused: Lisa uus (veotellimuse lisamine) X X X           X  
Veotellimuse aktsepteerimine       X         X  
Veotellimuse tagasilükkamine       X         X  
Veotellimuse lõpetamine       X         X  
Veotellimuse tühistamine X X X X         X  
Veotellimuse kustutamine X X X           X  
Veotellimuse muutmine X X X X         X  
Veotellimuse suunamine autojuhile X X   X         X  
Veotellimuse kinnitamine X X X           X  
Veotellimuse arhiveerimine X X X X         X  
Veotellimuse kopeerimine X X X           X  
Veotellimuse mELVISesse salvestamine         X       X  
Veotellimuse mELVISest kustutamine         X       X  
Veoselehed (veoselehe vaatamine) X X X X X X X X X X
Veoselehe koostamine X X X X X       X  
Veoselehe kinnitamine       X X       X  
Veoselehe allkirjastamine         X X     X  
Veoselehe tühistamine       X X       X  
Veoselehe veo lõpetamine, veose mahalaadimine       X X       X  
Veoselehe kustutamine X X   X X       X  
Veoseleht - koorma vastuvõtmine           X X   X  
Koorma täppismõõtmine           X X X X  
Mõõtmisandmete kinnitamine           X   X X  
Veoselehe lõpetamine       X X X X   X  
Veoselehe muutmine X X X X X       X  
Veoselehe kopeerimine X X X X X       X  
Veoselehe arhiveerimine X X X X   X     X  
Veoselehele failide lisamine X X X X X X X X X  
Veoselehe mELVISesse salvestamine         X       X  
Veoselehe loomine mELVISes (ka VT põhjal)         X       X  
Veoselehe muutmine mELVISes         X       X  
Veoselehe mELVISest kustutamine         X       X  
Veoselehe mELVISest laadimine ELVISesse         X       X  
X-Veoselehe koostamine X X X X X       X  
Veoselehe vaidlustamine X X X X X X X X X  
Veoselehelt vaide eemaldamine X X X X X X X X X  
Veoselehel vastuvõtja edasi volitamine X X X X X X X   X  
Aruannete koostamine X X X X X X X X X  
Kontrolli tagasiside lisamine                   X
Veotellimusele failide lisamine X X X X X X X X X  
Metsamajandamise sertifikaadi haldus X X   X   X     X  
Veotellimuse allkirjastamine X X X X         X  

 

Kas see artikkel oli abiks?
0 kasutajale 0st oli see abiks
Print, PDF

Kommentaarid