BAASSORTIMENT - milline on hetkel ELVISes seadistatud baassortiment? Nimetused, klassifikaatorid ja nende mõõtühikud

ELVIses kasutusel olev baassortimentide loend on alljärgnev:

Id Kood Nimetus Mõõtühik
3 KUPP Kuusepeenpalk tm
6 MAPP Männipeenpalk tm
8 KUJP Kuusejämepalk tm
11 MAJP Männijämepalk tm
14 KSPP Kasepeenpalk tm
15 KSJP Kasejämepalk tm
18 HBEB Haavaeripaberipuit tm
19 HBEP Haava eriotstarbeline palk tm
20 HBJP Haavajämepalk tm
21 HBKP Haava metsakuiv palk tm
22 HBKT Haavaküttepuit tm
23 HBLT Haavalatt tm
24 HBPB Haavapaberipuit tm
25 HBVP Haavavineeripakk tm
26 HBPL Haavasaepalk tm
27 HBPP Haavapeenpalk tm
28 HBPR Haavapraakpalk tm
29 HBPT Haavapost tm
30 HBPX Haava sorditu palk tm
31 HBTV Haavatüves tm
32 MAEB Männieripaberipuit tm
33 MAEP Männi eriotstarbeline palk tm
34 MAKP Männi metsakuiv palk tm
35 MAKT Männiküttepuit tm
36 MALT Männilatt tm
37 MAPB Männipaberipuit tm
38 MAVP Männivineeripakk tm
39 MASP Männispoonipakk tm
40 MAPL Männisaepalk tm
41 MAPR Männipraakpalk tm
42 MAPT Männipost tm
43 MAPX Männi sorditu palk tm
44 MATV Männitüves tm
45 KUTV Kuusetüves tm
46 KUPX Kuuse sorditu palk tm
47 KUPT Kuusepost tm
48 KUPR Kuusepraakpalk tm
49 KUPL Kuusesaepalk tm
50 KUSP Kuusespoonipakk tm
51 KUVP Kuusevineeripakk tm
52 KUPB Kuusepaberipuit tm
53 KULT Kuuselatt tm
54 KUKT Kuuseküttepuit tm
55 KUKP Kuuse metsakuiv palk tm
56 KUEP Kuuse eriotstarbeline palk tm
57 KUEB Kuuseeripaberipuit tm
58 KSEB Kaseeripaberipuit tm
59 KSEP Kase eriotstarbeline palk tm
60 KSKP Kase metsakuiv palk tm
61 KSKT Kaseküttepuit tm
62 KSLT Kaselatt tm
63 KSPB Kasepaberipuit tm
64 KSVP Kasevineeripakk tm
65 KSSP Kasespoonipakk tm
66 KSPL Kasesaepalk tm
67 KSTV Kasetüves tm
68 KSPX Kase sorditu palk tm
69 KSPT Kasepost tm
70 KSPR Kasepraakpalk tm
71 LPTV Lehtpuutüves tm
72 LPPX Lehtpuu sorditu palk tm
73 LPPT Lehtpuupost tm
74 LPPR Lehtpuupraakpalk tm
75 LPPP Lehtpuupeenpalk tm
76 LPPL Lehtpuusaepalk tm
77 LPSP Lehtpuuspoonipakk tm
78 LPVP Lehtpuuvineeripakk tm
79 LPLT Lehtpuulatt tm
80 LPKT Lehtpuuküttepuit tm
81 LPKP Lehtpuu metsakuiv palk tm
82 LPJP Lehtpuujämepalk tm
83 LPEP Lehtpuu eriotstarbeline palk tm
84 OPTV Okaspuutüves tm
85 OPPX Okaspuu sorditu palk tm
86 OPPT Okaspuupost tm
87 OPPR Okaspuupraakpalk tm
88 OPPP Okaspuupeenpalk tm
89 OPPL Okaspuusaepalk tm
90 OPSP Okaspuuspoonipakk tm
91 OPVP Okaspuuvineeripakk tm
92 OPPB Okaspuupaberipuit tm
93 OPLT Okaspuulatt tm
94 OPKT Okaspuuküttepuit tm
95 OPKP Okaspuu metsakuiv palk tm
96 OPJP Okaspuujämepalk tm
97 OPEP Okaspuu eriotstarbeline palk tm
98 OPEB Okaspuueripaberipuit tm
99 LMTV Sanglepatüves tm
100 LMPX Sanglepa sorditu palk tm
101 LMPT Sanglepapost tm
102 LMPR Sanglepapraakpalk tm
103 LMPP Sanglepapeenpalk tm
104 LMPL Sanglepasaepalk tm
105 LMSP Sanglepaspoonipakk tm
106 LMVP Sanglepavineeripakk tm
107 LMLT Sanglepalatt tm
108 LMKT Sanglepaküttepuit tm
109 LMKP Sanglepa metsakuiv palk tm
110 LMJP Sanglepajämepalk tm
111 LMEP Sanglepa eriotstarbeline palk tm
112 LVVP Hall-lepavineeripakk tm
113 LVPB Hall-lepapaberipuit tm
114 LVLT Hall-lepalatt tm
115 LVKT Hall-lepaküttepuit tm
116 LVKP Hall-lepa metsakuiv palk tm
117 LVJP Hall-lepajämepalk tm
118 LVEP Hall-lepa eriotstarbeline palk tm
119 LVEB Hall-lepaeripaberipuit tm
120 LVSP Hall-lepaspoonipakk tm
121 LVPL Hall-lepasaepalk tm
122 LVPP Hall-lepapeenpalk tm
123 LVPR Hall-lepapraakpalk tm
124 LVPT Hall-lepapost tm
125 LVPX Hall-lepa sorditu palk tm
126 LVTV Hall-lepatüves tm
127 SATV Saaretüves tm
128 SAPX Saare sorditu palk tm
129 SAPT Saarepost tm
130 SAPR Saarepraakpalk tm
131 SAPP Saarepeenpalk tm
132 SAPL Saaresaepalk tm
133 SASP Saarespoonipakk tm
134 SAVP Saarevineeripakk tm
135 SALT Saarelatt tm
136 SAKT Saareküttepuit tm
137 SAKP Saare metsakuiv palk tm
138 SAJP Saarejämepalk tm
139 SAEP Saare eriotstarbeline palk tm
140 TATV Tammetüves tm
141 TAPX Tamme sorditu palk tm
142 TAPT Tammepost tm
143 TAPR Tammepraakpalk tm
144 TAPP Tammepeenpalk tm
145 TAPL Tammesaepalk tm
146 TASP Tammespoonipakk tm
147 TAVP Tammevineeripakk tm
148 TALT Tammelatt tm
149 TAKT Tammeküttepuit tm
150 TAKP Tamme metsakuiv palk tm
151 TAJP Tammejämepalk tm
152 TAEP Tamme eriotstarbeline palk tm
153 JAEP Jalaka eriotstarbeline palk tm
154 JAJP Jalakajämepalk tm
155 JAKP Jalaka metsakuiv palk tm
156 JAKT Jalakaküttepuit tm
157 JALT Jalakalatt tm
158 JAVP Jalakavineeripakk tm
159 JASP Jalakaspoonipakk tm
160 JAPL Jalakasaepalk tm
161 JAPP Jalakapeenpalk tm
162 JAPR Jalakapraakpalk tm
163 JAPT Jalakapost tm
164 JAPX Jalaka sorditu palk tm
165 JATV Jalakatüves tm
166 LETV Lepatüves tm
167 LEPX Lepa sorditu palk tm
168 LEPT Lepapost tm
169 LEPR Lepapraakpalk tm
170 LEPP Lepapeenpalk tm
171 LEPL Lepasaepalk tm
172 LESP Lepaspoonipakk tm
173 LEVP Lepavineeripakk tm
174 LELT Lepalatt tm
175 LEKT Lepaküttepuit tm
176 LEKP Lepa metsakuiv palk tm
177 LEJP Lepajämepalk tm
178 LEEP Lepa eriotstarbeline palk tm
179 XXJP Segapuidujämepalk tm
180 XXKP Segapuidu metsakuiv palk tm
181 XXKT Segapuiduküttepuit tm
182 XXLT Segapuidulatt tm
183 XXPL Segapuidusaepalk tm
184 XXPP Segapuidupeenpalk tm
185 XXPR Segapuidupraakpalk tm
186 XXPT Segapuidupost tm
187 XXPX Segapuidu sorditu palk tm
188 XXTV Segapuidutüves tm
190 HBXB Haava praakpaberipuu tm
191 KSXB Kase praakpaberipuu tm
192 MAXB Männi praakpaberipuu tm
193 KUXB Kuuse praakpaberipuu tm
194 OPXB Okaspuu praakpaberipuu tm
471 HKPT Hakkpuit tm
476 KUHP Kuuse hakkpuit tm
477 MAHP Männi hakkpuit tm
478 OPHP Okaspuu hakkpuit tm
479 SAPU Saepuru m3
483 KUH3 Kuuse hakkpuit m3
484 MAH3 Männi hakkpuit m3
485 HKP3 Hakkpuit m3
557 XXKL Klotsid m3
558 XXKR Puukoor m3
559 KSEN Kaseenergiapuit tm
560 KUEN Kuuseenergiapuit tm
561 XXKH Küttehake m3
562 LPHL Lehtpuuhöövlilaast m3
563 LPSA Lehtpuusaepuru m3
564 LPTE Lehtpuutehnohake m3
565 LPTO Lehtpuutööstushake m3
566 MAEN Männienergiapuit tm
567 OPEN Okaspuuenergiapuit tm
568 OPHL Okaspuuhöövlilaast m3
569 OPSA Okaspuusaepuru m3
570 OPTE Okaspuutehnohake m3
571 OPTO Okaspuutööstushake m3
572 XXGR Puidugraanul m3


Baassortimentide nimekirja ei täiendata - sobiliku sortimendi puudumisel peate valima sarnasuselt järgneva

Kas see artikkel oli abiks?
0 kasutajale 0st oli see abiks
Print, PDF

Kommentaarid