Veoselehe operatsioonid

O – metsamaterjali omanik
T – metsamaterjali transportija
V – metsamaterjali vastuvõtja

Operatsioon

Staatus

Osapool

Veoselehe koostamine veotellimuse baasil

puudub

O, T

Veoselehe üldinfo lisamine

’Koostamisel’

O, T

Veoselehe üldinfo muutmine

’Koostamisel’

O, T

Veoselehe metsamaterjaliomaniku volitatud isiku kustutamine

’Koostamisel’

O, T

Veoselehe koostamine eraldiseisva dokumendina, nn. X-veoseleht

’Koostamisel’

O, T

Veoselehe koostamine offline storages olevate andmete põhjal

’Koostamisel’

T

Veoselehe salvestamine offline stoargest serverile

’Koostamisel’

T

Veoselehe kustutamine offline storagest

’Koostamisel’

T

Koormapakkide vaatamine

Kõik staatused

O, T, V

Veoselehe koorma koguse kirjeldamine

’Koostamisel’

O, T

Koormapaki kustutamine

’Koostamisel’

O, T

Veoselehe kinnitamine

’Koostamisel’

T

Veoselehe allkirjastamine

’Kinnitatud’, ’Vastuvõetud’

T, V

Veose mahalaadimine

’Kinnitatud’

T

Metsamaterjali vastuvõtmine

’Vedu lõpetatud’

V

Vastuvõetud metsamaterjali valdamise alusega seonduva muutmine

puudub

puudub

Vastuvõetud sortimendi määratlemine [uus sortiment]

’Vedu lõpetatud’

V

Vastuvõetud metsamaterjali sortimendi muutmine

’Vedu lõpetatud’

V

Vastuvõetud metsamaterjali sortimendi kustutamine

’Vedu lõpetatud’

V

Vastuvõetud metsamaterjali kinnitamine

’Vedu lõpetatud’

V

Veoselehe tühistamine

’Kinnitatud’

T

Veoselehe kustutamine

’Koostamisel’

O, T

Veoselehe kopeerimine

Kõik staatused

O, T

Veoselehe arhiveerimine

’Tühistatud’, ’Lõpetatud’

O, T, V

Veoselehe vaidlustamine

’Vedu lõpetatud’, ’Vastuvõetud’, ’Mõõdetud’, ’Mõõtmisandmed kinnitatud’, ’Lõpetatud’

O, T, V

Veoselehe importimine

 

 

Veoselehe eksportimine

 

 

Volitatud isiku lisamine [automaatne operatsioon]

 ’Koostamisel’

O, T

Volitatud isiku muutmine

’Koostamisel’

O, T

Volitatud isiku kustutamine [X-veoseleht]

’Koostamisel’

O, T

Lähtekoha määratlemine

’Koostamisel’

O, T

Lähtekoha muutmine

’Koostamisel’

O, T

Lähtekoha kustutamine

’Koostamisel’

O, T

Valdamise andmed lisamine

’Koostamisel’

O, T

Valdamise andmed muutmine

’Koostamisel’

O, T

Valdamise andmed kustutamine

’Koostamisel’

O, T

Sortimendi lisamine

’Koostamisel’

O, T

Sortimendi muutmine

’Koostamisel’

O, T

Sortimendi kustutamine

’Koostamisel’

O, T

Saaja määratlemine

’Koostamisel’

O, T

Saaja muutmine

’Koostamisel’

O, T

Sihtkoha määratlemine

’Koostamisel’

O, T

Sihtkoha muutmine

’Koostamisel’

O, T

Transportija määratlemine

’Koostamisel’

O, T

Transportija muutmine

’Koostamisel’

O, T

Transporditäitja määratlemine

’Koostamisel’

O, T

Transportitäitja muutmine

’Koostamisel’, ’Kinnitatud’

O, T

Veoselehe täppismõõtmisandmete sisestamine

’Vastuvõetud’

V

Veoselehe täppismõõtmisandmete muutmine

’Vastuvõetud’

V

Veoselehe täppismõõtmisandmete kustutamine

’Vastuvõetud’

V

Veoselehe täppismõõtmisfaili lisamine

’Vastuvõetud’

V

Veoselehe täppismõõtmisfaili kustutamine

’Vastuvõetud’

V

Veoselehe täppismõõtmisandmete kinnitamine

’Mõõdetud’

V

Veoselehe lõpetamine

’Vastuvõetud’

T, V

Veoselehe lõpetamine

’Mõõdetud’

TV

Veoselehe lõpetamine

’Mõõtmisandmed kinnitatud’

 V

Lisa lisamine

’Koostamisel’, ’Kinnitatud’, ’Vedu lõpetatud’, ’Vastuvõetud’, ’Mõõdetud’

O, T, V

Lisa muutmine

’Koostamisel’, ’Kinnitatud’, ’Vedu lõpetatud’, ’Vastuvõetud’, ’Mõõdetud’

O, T, V

Lisa kustutamine

’Koostamisel’, ’Kinnitatud’, ’Vedu lõpetatud’, ’Vastuvõetud’, ’Mõõdetud’

O, T, V

Faili lisamine

’Koostamisel’, ’Kinnitatud’, ’Vedu lõpetatud’, ’Vastuvõetud’, ’Mõõdetud’

O, T, V

Faili muutmine

’Koostamisel’, ’Kinnitatud’, ’Vedu lõpetatud’, ’Vastuvõetud’, ’Mõõdetud’

O, T, V

Faili kustutamine

’Koostamisel’, ’Kinnitatud’, ’Vedu lõpetatud’, ’Vastuvõetud’, ’Mõõdetud’

O, T, V

     

CSV eksport

Kõik staatused

O, T, V

 

Kas see artikkel oli abiks?
0 kasutajale 0st oli see abiks
Print, PDF

Kommentaarid