IT arendus

 

Pakume IT-lahenduste loomiseks konsultatsiooni ja IT arenduse teenust tunnihinnaga 40€/h+KM

Vastame küsimustele ja võtame uut sisendit töösse tööpäevadel E-R 09:00-17:00 - saatke meile järelpärimine aadressil arendus@gridgroup.ee

 

Konsultatsioon

Konsultatsioon on tarvilik juhul, kui kliendil on tulemusest vaid visioon, aga puudub detailne hankedokument/kirjeldus kõigist vajalikest sammudest visiooni saavutamiseks.

Konsultatsiooni eesmärgiks on tõlkida kliendi IT arenduse vajadused arendustööde alustamise jaoks vajaliku detailse tasemini, nii et selle alusel oleks võimalik hinnata tööde kogumahtu ning pakkuda ka võimalik töö valmimise tähtaeg.

 

IT arendus

IT arendusteenuse aluseks on detailne lähteülesanne - kui piisava detailsusega sisend puudub, siis selgitame vajadused ja tingimused konsultatsiooni käigus.

Ennem IT arendustöödega alustamist:

 • Hindame töömahtu ja määrame tööde esialgse koguhinna vastavalt kliendi poolt esitatud projektisisendile (vastavalt esialgsele sisendile ja esialgse arutelu käigus selgunud lisatöödele).

  Esialgne hinnapakkumus ei ole tööde garanteeritud lõpphind, kuna kliendil peab töö käigus olema võimalus ka ümber mõelda ning lisasoove avaldada - iga lisasoov arutatakse kliendiga seejärel juba jooksvalt töökäigus läbi - veendume, et klient oleks seejuures ka lisakuludest teadlik: klient peab andma oma nõusoleku iga lisakulu osas ennem iga (lisa)töö kallale asumist.

  Paljude väiksemate lisasoovide korral on suhtluse lihtsustamiseks, hinna kontrolli all hoidmiseks ning ülevaate kaotamise vältimiseks mõistlik kokku leppida 2- kuni 4-tunnine tööde lisamaht ja see siis jooksvalt lisanduvatele töödele ära kulutada – kokkuvõttes arveldame muidugi vaid reaalse töömahu osas ehk kui aega kulub kokkuvõttes vähem, siis küsime ka vähem – lihtsalt et iga väikese muudatuse mahtu ei ole mõistlik lasta ette hinnata ja seda seejärel kliendil lasta kinnitada, kuna sellise suhtluse tõttu oleks iga pisitöö kokkuvõttes topeltmahuga (5 minutist saab sellise suhtluse tõttu imekergelt 10 minutit).

  Töömaht ei võrdu töö lõpptähtajaga - alati pole meil võimalik töödega koheselt alustada või kliendil koheselt kõigile küsimustele vastata - seetõttu arvestame tähtaega alati sisse ka teatud puhvri - loe lähemalt järgmisest punktist.

 • Määrame tööde valmimisele esialgse lõpptähtaja. Tähtaja määramisel lähtutakse käsilolevate tööde järjekorrast, projekti skoopi kuuluvate tööde mahust ja esialgsetest kliendi soovidest.

  Esialgse pakkumuse lõpptähtaeg ei ole garanteeritud lõpp-tähtaeg, kuna kliendil peab töö käigus olema võimalus ka ümber mõelda, lisasoove avaldada ning puhata. Esmaseks eelduseks siinkohal ongi pigem see, et klient oleks valmis aktiivselt töös osalema ning annaks endapoolse panuse viivitusteta (otsused, tekstid, tõlked, pildid ja muud endapoolsed ressursid vastavalt eelnevalt kokkulepitule).

  Tähtajast kinnipidamine on meile väga tähtis, sest vastavalt kokkulepitule planeerime oma töid ka teiste klientidega - saame endapoolse kiire reageerimise ning operatiivse töö tagada vaid eelnevalt kokkulepitud projekti perioodi jooksul - suure hulga lisasoovide ja/või pika kliendipoolse viivitamise tõttu peab klient arvestama sellega, et tähtaeg venib ka märksa kaugemale tulevikku.

 • Kui arutelu käigus selgunud tööde täpne sisu, maht, hinnanguline lõpptähtaeg ning koostööpartneri(te) kohustused ja õigused on piisaval tasemel kirjeldatud ning klient kõiki tingimusi aktsepteerib, siis alustame tööde teostamisega.

Projekti lõppedes

 • Arveldame kliendiga vaid reaalselt kulunud aja osas
 • Ka pärast projekti lõppu täidame kliendipoolseid lisasoove - seejuures tuleb aga arvestada, et töö tingimused võivad erineda projekti ajal kehtinud tingimustest (töömaht, tähtaeg ja maksumus lepitakse kliendiga ennem teostamist taas kokku)
 • Lisateenused - veebimajutus, serveri haldus, monitooring, rak haldus jms

 

Suhtlus:

Grid Group OÜ poolt on partneriks alati konkreetse kliendiga tegelev haldur - kogu projektiga seonduv kommunikatsioon toimub läbi tema. Grid Group suhtleb meeleldi otse nii kliendi, kui ka projektiga seotud kolmandate osapooltega (näiteks kujundaja või testijaga).

Vastame küsimustele ja võtame uut sisendit töösse tööpäevadel E-R 09:00-17:00 – kui meil on erandkorras tarvis ka muul ajal valves olla või aktiivselt töid teostada, siis selleks tuleb tööpäeva jooksul sõlmida vastav kokkulepe. Töövälisel ajal teostatud töödele kehtib erihinnastus.

 

Kas see artikkel oli abiks?
0 kasutajale 0st oli see abiks
Print, PDF

Kommentaarid