Siit leiad uudised arenduste kava osas. Teada-olevate vigade parandamist ja kasutajaskonna poolt esitatud arendusettepanekuid arutab Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liidu töörühm iga kuu teisel neljapäeval. Esita omapoolsed arendusettepanekud julgelt meiliaadressile elvis@gridgroup.ee