Eesti Metsatööstuse ja Puidutööstuse Liidu projektiga loodud elektroonilise veoselehe infosüsteem ELVIS pakub võimalust asendada senine metsamaterjali veol kohustuslik paberveoseleht elektroonilise veoselehega, parandades sellega oluliselt puidutehingute osapoolte vahel informatsiooni liikumise kiirust ja kvaliteeti. ELVIS võimaldab metsamaterjali omanikul (müüjal) tellida metsavedu, transpordiks vajaliku elektroonilise veoselehe koostamist metsamaterjali omaniku või transportija poolt ning koorma vastuvõtmise ja vastuvõetud metsamaterjali mõõtmise info kajastamist metsamaterjali saajale.